Контакти

Tелефони за връзка с отдел ГРАО на отделните райони

Район Студентски 02/868 3124
Район Слатина 02 /870 92 46; 02/ 870 32 18; 02/ 873 14 82;
Район Средец 02/948-43-17
Район Витоша 02/818 79 18 ;
Район Възраждане 02/ 981 43 64
Район Сердика (02) 832 2095; (02) 921 80 19
Район Илинден 02/439 73 22; 02/439 73 22
Район Люлин 02/92 37 298
Район Надежда 02/ 495 11 55
Район Връбница 02/495 77 40; 02/495 77 07;
Район Искър (02) 979 07 40
Район Нови Искър 02/991-72-30
Район Младост 02/9067668; 02/9067669
Район Банкя 02/9977261; 02/9977029 /101/
Район Лозенец 070020555
Район Овча Купел 02 / 9554462; 0898 77 87 23; 02 / 855 61 61
Район Триадица 02/80 54 117; 02/80 54 119
Район Панчарево 02/9760-506; 02/9923-120
Район Красна поляна 02/ 921 72 56; 02/ 921 72 37
Район Красно село 02/895 11 42
Район Кремиковци 02 / 994 54 91
Район Подуяне 02/ 8146100
Район Изгрев 02/9701025
Район Оборище 02/ 943-18-40