Контакти

Контакти за връзка с отдел ГРАО на отделните райони

Район Банкя 02/9977261; 02/9977029 /101/
Район Витоша 02/8562903;
Район Връбница
02/495 77 40; 02/495 77 07;
Район Възраждане
02 980 48 36; 02 980 12 64
Район Изгрев
02/9701025;
Район Илинден 02/439 73 22; 02/439 73 22;
Район Искър (02) 979 07 40;
Район Красна поляна 02/ 921 72 56; 02/ 921 72 29
Район Красно село 02/895 11 42;
Район Кремиковци 02 / 994 54 91;
Район Лозенец 070020555;
Район Люлин 02/92 37 298;
Район Младост 02/9067668; 02/9067669;
Район Надежда 02/ 495 11 55
Район Нови Искър 02/991-72-44
Район Оборище 02/ 943-18-40
Район Овча Купел 02/ 955 55 05; 0883 288 954
Район Панчарево 02/9760-511; 02/9760-504
Район Подуяне 02/ 8146100;
Район Сердика (02) 832 2095; 02 921 8017;
Район Слатина 02 /870 92 46; 02/ 870 32 18; 02/ 873 14 82;
Район Средец 02/948-43-17;
Район Студентски 02/868 3124;
Район Триадица 02/80 54 117; 02/80 54 119;