Преминете към основното съдържание

Често задавани въпроси

За повече информация относно мобилното приложение на Evrotrust моля посетете:https://www.evrotrust.com/landing/bg/faq.

След успешна регистрация като потребител на мобилното приложение на Evrotrust, Вашето мобилно устройство (смартфон или таблет) може да се използва за подписване на документи, регистрации по уебстраници и уебпортали и т.н.

КЕП е квалифициран електронен подпис. С квалифициран електронен подпис се подписват електронни документи. Той е аналог на ръчно положения подпис на хартия. Квалифицирания е-подпис е най-сигурният и законово обезпечен механизъм за подписване на документ от разстояние.

Вашето удостоверение може да бъде изтеглено от профилната Ви страница в този портал.

Електронно удостоверение е електронно заверено копие на удостоверение за промяна на адресна регистрация.

Постоянен адрес е адресът, на който Вие се водите в регистрите на населението. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. /съгласно чл. 93 от Закона за гражданската регистрация - ЗГР/. Постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, служи за упражняване или ползване на права или услуги в случаите, определени в закон или друг нормативен акт". Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее /съгласно чл. 94 от ЗГР/. Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.

От всеки потребител се изисква да има валиден документ за самоличност (лична карта / паспорт). Останалите документи, които се изискват от Вас, ще зависят от Вашия потребителски статут (собственик, наемател и т.н.). Моля, погледнете и останалите въпроси в секцията за допълнителна информация.

В район "Студентски" попадат жилищните квартали "Студентски град", „Дървеница“, „Мусагеница“, „Малинова долина“, „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ и част от "Младост 1" (от бул. "Св. Климент Охридски" до бул. "Цариградско шосе").

Тази услуга е в пилотна фаза, която започва в район “Студентски” и поетапно ще включи още 3 района - “Средец”, “Слатина” и “Витоша”. При успешна пилотна фаза, проектът би могъл да се разрасне и да обхване поетапно районите в цяла София. Също така, предвид българското законодателство, онлайн адресна регистрация не може да бъде направена на имот, който е от тип "ателие", "студио" и др. В тези случаи е нужно да отидете на място във Вашата районна администрация.

Да. Всичките Ви лични данни са защитени и съхранени в системата на ГРАО. Промяната на адреса Ви ще бъде осъществена. Услугата се изпълнява с квалифициран електронен подпис от Evrotrust, който има същата правна сила като саморъчния Ви подпис. Evtrotrust като доставчик на удостоверителни услуги има пълен набор от сертификати от европейски и български институции. Повече информация тук: https://www.evrotrust.com/landing/bg/faq

Смяната на адресната регистрация в район "Студентски" е изцяло онлайн услуга с напълно дигитален процес, която може да използвате по всяко време. За целта Ви е нужно електронно устройство (компютър, лаптоп и т.н.), както и Ваше лично смарт устройство (смартфон или таблет) и стабилна интернет връзка. Процесът е описан стъпка по стъпка в секцията "Как работи услугата".